Nhà ở xã hội 987 Tam Trinh trực tiếp từ CĐT NHS, chỉ 15,2 tr/m2

152,000,000 

    Danh mục: